VZM-1

Przedstawiam kilka informacji, istotnych przy wypełnianiu wniosku VZM-1

O zwrot podatku VAT, mogą ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

 • budowie budynku mieszkalnego,
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Wszystkie poniesione wydatki powinny być udokumentowane oryginałami faktur VAT.
 
Osoby ubiegające się o zwrot VAT powinny posiadać odpowiednio w zależności od inwestycji:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego,
 • pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Zwrot VAT jest limitowany. Dla wniosków składanych w IV kwartale 2013 r.  obowiązują następujące limity:

 • dla inwestycji wymagającej pozwolenia (np. budowa domu): 33.113,08 .
 • dla inwestycji nie wymagającej pozwolenia (np. remont mieszkania): 14.191,32 .

Wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

Kwotę zwrotu VAT określa urząd skarbowy w drodze decyzji, którą wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli urząd skarbowy nie ma zastrzeżeń wobec wniosku, to w tym samym terminie przekazuje również pieniądze. 

Poniżej przedstawiam niektóre materiały, kwalifikujące się do zwrotu VAT:

 • panele, klepki, deszczułki, listwy przyścienne,
 • okna, drzwi, ościeżnice, progi,
 • rury i przewody rurowe, zawory, zasuwy,
 • zlewy, umywalki, wanny, syfony, armatura,
 • płytki ceramiczne, gresowe,
 • cement, wyroby z betonu i gipsu,
 • materiały izolacyjne: wełna, styropian,
 • grzejniki, hydrofory, ogrzewacze, piece i kotły centralnego ogrzewania,
 • przewody elektryczne, oprawy oświetleniowe.